A Tale Of A Tub

Event Onsite 21 September 2017 from 20:00 to 22:00

LEESGROEP #1 – Een inleiding in het denken van Maria Zambrano | Woorden

Words (in: Claros del Bosque, 1977)

“Ons wordt verteld dat wat opgeschreven is de geschiedenis bepaalt. En zo zijn bijvoorbeeld stenen, ook al staan ze in een wonderlijke cirkel opgesteld en worden ze zo herinnerd, geen geschiedenis. (…) Zou het niet kunnen dat die stenen net zoiets zijn als woorden?”

In dit essay, met het ambitieuze onderwerp van de taal, komen verschillende aspecten van Zambrano’s filosofie naar voren. Zij schetst de contouren van vormen van spreken en schrijven die in de moderniteit vergeten zouden zijn, en haar lyrische stijl lijkt zelf ook een oproep om die vrijwel begraven taalvormen te doen herleven. Het essay heeft een uitzonderlijke sfeer voor een filosofisch werk. Weliswaar benadert Zambrano in Delirium and Destiny de werkelijkheid duidelijk poëtischer, maar het essay Words kan gelezen worden als een proeve van de ‘poëtische rede’.

In een serie van vier bijeenkomsten lezen en bespreken we samen een selectie teksten van van Maria Zambrano. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. de poëtische rede; de droom; de Europese identiteit; en transcendentie en bekentenis. De leesgroep wordt begeleid door filosofie- en cultuurhistoricus Joyce Pijnenburg.

Data: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 29 oktober
Kosten: 7,50 euro per bijeenkomst, 2,50 euro per bijeenkomst voor studenten en lagere inkomens
. De leesgroep is Nederlands gesproken, de teksten die we lezen zijn Engelstalig. Er zijn beperkte plaatsen, reserveer je plek door een email te sturen aan info@a-tub.org


Biografie Joyce Pijnenburg
Joyce Pijnenburg is filosofie- en cultuurhistoricus met een specialisatie in westerse heterodoxe denkers en vrouwen in de filosofie. Ze doceert onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Als bestuurder en programmamaker zet zij zich in voor de Nederlandse tak van de Society for Women in Philosophy en voor het instituut voor ondogmatische religie VG Amsterdam. Joyce is tevens filosofisch consulent bij Netwerk De Hoofdzaken.