A Tale Of A Tub

Event Onsite 5 October 2017 from 20:00 to 22:00

LEESGROEP #2 (volgeboekt) – Een inleiding in het denken van Maria Zambrano | De angst van Europa

Philosophy and Poetry, 1939

Het moderne Europa wordt volgens Zambrano gekenmerkt door individualisme en intellectuele arrogantie. Dit bedreigt de mogelijkheid van een rechtvaardige politiek en verstikt het centrum van de persoon – de ziel. Wat ging er precies mis in de moderniteit? En hoe kunnen we die scheefgang herstellen?

Deze avond is volgeboekt. Er zijn nog wel een paar plaatsen voor 19 en 29 oktober.

In Philosophy and Poetry stelt Zambrano dat Plato, toen hij de poëzie verwierp, haar in feite juist ook heeft gered van een ondergang. Hij scheidde de filosofie (die hij associeerde met de geest), van de poëzie en de kunst (door Plato geassocieerd met lichamelijkheid) – juist door die conceptuele scheiding konden deze verschillende benaderingen van de werkelijkheid lange tijd als afzonderlijke wegen naast elkaar bestaan. De inmiddels scheefgegroeide relatie tussen filosofie en poëzie moet volgens Zambrano weer hersteld worden – middels een hernieuwde waardering voor de poëzie. In lijn met het essay bespreken we ook Zambrano’s concept van de ‘poëtische rede’.

In een serie van vier bijeenkomsten lezen en bespreken we samen een selectie teksten van van Maria Zambrano. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. de poëtische rede; de droom; de Europese identiteit; en transcendentie en bekentenis. De leesgroep wordt begeleid door filosofie- en cultuurhistoricus Joyce Pijnenburg.

Data: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 29 oktober

Kosten: 7,50 euro per bijeenkomst, 2,50 euro per bijeenkomst voor studenten en lagere inkomens. De leesgroep is Nederlands gesproken, de teksten die we lezen zijn Engelstalig. Er zijn beperkte plaatsen, reserveer je plek door een email te sturen aan info@a-tub.org

Biografie Joyce Pijnenburg

Joyce Pijnenburg is filosofie- en cultuurhistoricus met een specialisatie in westerse heterodoxe denkers en vrouwen in de filosofie. Ze doceert onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Als bestuurder en programmamaker zet zij zich in voor de Nederlandse tak van de Society for Women in Philosophy en voor het instituut voor ondogmatische religie VG Amsterdam. Joyce is tevens filosofisch consulent bij Netwerk De Hoofdzaken.