A Tale Of A Tub

Event Onsite 19 October 2017 from 20:00 to 22:00

LEESGROEP #3 – Een inleiding in het denken van Maria Zambrano | De bekentenis

Confession, 1943

Leven we niet in “een wereld waarin het subject is verdwenen, waar het zelf ronddoolt als een verdwaalde koning, waar de verantwoordelijke mens, de mens met een identiteit en een eigen tegenwoordigheid, niet meer bestaat? (…) Heeft de wereld geen behoefte aan een ware en standvastige bekentenis?” stelt Zambrano in de haar kenmerkende vragende vorm. Confession is misschien wel het meest baanbrekende filosofische werk van Maria Zambrano. Ze ontwikkelt een concept van ‘zijn’ als ontmoeting van tegengestelden; een ontmoeting die wordt gekenmerkt door wat zij ‘de bekentenis’ noemt. De opvatting van het subject zoals zij deze uitwerkt in Confession staat diametraal tegenover die van René Descartes, die veelal als de grondlegger van de moderne filosofie wordt beschouwd.

In een serie van vier bijeenkomsten lezen en bespreken we samen een selectie teksten van van Maria Zambrano. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. de poëtische rede; de droom; de Europese identiteit; en transcendentie en bekentenis. De leesgroep wordt begeleid door filosofie- en cultuurhistoricus Joyce Pijnenburg.

Data: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 29 oktober
. Kosten: 7,50 euro per bijeenkomst, 2,50 euro per bijeenkomst voor studenten en lagere inkomens
. De leesgroep is Nederlands gesproken, de teksten die we lezen zijn Engelstalig. Er zijn beperkte plaatsen, reserveer je plek door een email te sturen aan info@a-tub.org

Biografie Joyce Pijnenburg

Joyce Pijnenburg is filosofie- en cultuurhistoricus met een specialisatie in westerse heterodoxe denkers en vrouwen in de filosofie. Ze doceert onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Als bestuurder en programmamaker zet zij zich in voor de Nederlandse tak van de Society for Women in Philosophy en voor het instituut voor ondogmatische religie VG Amsterdam. Joyce is tevens filosofisch consulent bij Netwerk De Hoofdzaken.