A Tale Of A Tub

Event Onsite 29 October 2017 from 16:00 to 18:00

LEESGROEP #4 – Een inleiding in het denken van Maria Zambrano | De droom

Delirium and Destiny, 1953 (1989)

“She had to get inside.. inside the dream, that had engendered her.” Delirium and Destiny is een uniek autobiografisch werk, dat laat zien hoe Zambrano’s concept van de ‘poëtische rede’ er toegepast uitziet. De narratieve vorm is volgens Zambrano een erve van de mythe – de oude en vergeten taalvorm die de werkelijkheid benadert op een manier die radicaal anders is dan die van de filosofie, maar van gelijke waarde. Het werk beschrijft enkele jaren uit haar leven voorafgaand aan de totstandkoming van de Spaanse Republiek en geeft inzicht in haar denken over de revolutie, subject en poëzie door middel van haar poëtisch-psychologische herinneringen.

In een serie van vier bijeenkomsten lezen en bespreken we samen een selectie teksten van van Maria Zambrano. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. de poëtische rede; de droom; de Europese identiteit; en transcendentie en bekentenis. De leesgroep wordt begeleid door filosofie- en cultuurhistoricus Joyce Pijnenburg.

Data: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 29 oktober
Kosten: 7,50 euro per bijeenkomst, 2,50 euro per bijeenkomst voor studenten en lagere inkomens. De leesgroep is Nederlands gesproken, de teksten die we lezen zijn Engelstalig. Er zijn beperkte plaatsen, reserveer je plek door een email te sturen aan info@a-tub.org

Biografie Joyce Pijnenburg

Joyce Pijnenburg is filosofie- en cultuurhistoricus met een specialisatie in westerse heterodoxe denkers en vrouwen in de filosofie. Ze doceert onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Als bestuurder en programmamaker zet zij zich in voor de Nederlandse tak van de Society for Women in Philosophy en voor het instituut voor ondogmatische religie VG Amsterdam. Joyce is tevens filosofisch consulent bij Netwerk De Hoofdzaken.