A Tale Of A Tub

Event Onsite 21 December 2018 from 14:00 to 1 February 2019 17:00

Vacature nieuwe directie A Tale of a Tub

Vanuit het badhuis van het wereldberoemde Justus van Effencomplex in Rotterdam biedt A Tale of a Tub sinds 2014 een kritische beschouwing van de samenleving, door het perspectief van de hedendaagse kunst. A Tale of a Tub is een ‘testing-ground’ waar kunstenaars en andere (kunst)professionals de tijd en ruimte krijgen om onderzoek te doen en zich te engageren met actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma laat de nieuwste (inter)nationale ontwikkelingen zien door middel van tentoonstellingen, performances, gesprekken, (film)screenings en publicaties (online en offline).

Wegens het vertrek van de huidige directie is A Tale of a Tub op zoek naar een nieuwe directeur of een nieuw team dat zowel het bestuur als de dagelijkse leiding op zich neemt en A Tale of a Tub een volgende fase in leidt. Voor de continuïteit is het wenselijk dat een nieuwe directie op korte termijn naast de huidige directeuren start.

    Taken en verantwoordelijkheden:

A Tale of a Tub werkt met een Raad van Toezicht model. Dit betekent dat de directie als bestuur verantwoordelijk is voor visie, beleid en strategie. Van de directie wordt verwacht dat deze, in samenwerking met het team, invulling geeft aan de opdracht om de kunstprogrammering te verbinden aan een lokaal ingebed programma. De directie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmalijnen, de bedrijfsvoering en alle interne en externe communicatie. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht.

De Gemeente Rotterdam ondersteunt A Tale of a Tub vanuit het Cultuurplan 2017-2020. Het Mondriaan Fonds ondersteunt de programmering van 2019 en 2020 vanuit een bijdrage Meerjarenprogramma Presentatie-instellingen. Hiernaast dienen projectbijdragen te worden geworven om tot een sluitende jaarbegroting te komen.

    Profiel van de nieuwe directie:

-Internationaal, relevant netwerk in de kunst en cultuur
-Beschikt over aantoonbare ervaring als curator of artistiek projectmanager binnen cultuur
-Bewezen leiderschapskwaliteiten en een hands-on mentaliteit
-Ervaring met fondsenwerving en het aantrekken van sponsoren en donateurs
-Ervaring met zakelijk projectmanagement en budgettering
-Ervaring met publieksprogrammering en het bereiken en engageren van diverse doelgroepen
-Sterke binding met de stad Rotterdam, woonachtig in Rotterdam of bereid te verhuizen
-Visie op cultuureducatie rondom hedendaagse kunstprogrammering
-Uitstekende communicatieve vaardigheden

    Arbeidsvoorwaarden:

De honorering van de werkzaamheden is afhankelijk van de verworven financiële ondersteuning. Werkwijze en tijdbesteding worden in overleg met de Raad van Toezicht nader bepaald.

    Reageren:

Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 1 februari een uitgebreid CV voorzien van een korte motivatie via info@a-tub.org. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Wallinga (06-27582402) of Nathanja van Dijk (06-46014706). Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Inge van der Vlies, voorzitter Raad van Toezicht (06-51577543).

Former bathhouse in the Justus van Effen Complex, now A Tale of a Tub.