EN NL
MENU

EVENEMENT

04.07.2021, 16:00—18:00

Ambassade van de Noordzee
THEUN KARELSE
ANNE VAN LEEUWEN
KRISTINA ÕLLEK

In Trade Winds in the Age of Underwater Currents presenteert A Tale of A Tub drie solotentoonstellingen van kunstenaars die op verschillende wijzen onderzoek verrichten naar de fenomenen diepzeemijnbouw, kustecologie en onderwater kabelnetwerken. De betrokken kunstenaars koppelen verschillende stemmen en perspectieven aan elkaar om bewustzijn te genereren over de manieren waarop de winning door diepzeemijnbouw en het aanleggen van kabelinfrastructuren de bodems van zeeën en oceanen uitput en vervuilt, en de teloorgang van de biodiversiteit in onderwater- en kustecosystemen in de hand werkt.

A Tale of A Tub heeft de Ambassade van de Noordzee uitgenodigd om bij Trade Winds in the Age of Underwater Currents een aanvullend publiek programma samen te stellen. Tijdens dit event op 4 juli bij A Tale of A Tub zal de Ambassade van de Noordzee het gesprek aangaan met Kristina Õllek. 
Curator en ambassade co-directeur Anne van Leeuwen zal de Ambassade van de Noordzee en hun visie op ecologie introduceren. Kunstenaar Theun Karelse zal de Delta Casus presenteren, zijn eigen onderzoek en de niet-menselijk perspectieven op de zee. Samen met Kristina zullen ze de overeenkomsten, verschillen en cross-overs in hun onderzoek en werk verkennen. Kristina Õllek onderzoekt in haar artistieke praktijk de veranderende ecologische samenstelling van de Nederlandse kustlijn en werpt een kritisch licht op het afgraven van delfstoffen zoals kobalt, nikkel, zilver en mangaan van de zeebodem, om ze in te zetten voor de productie van hernieuwbare energietechnologieën in de zogenaamde blauwe economie.


ONDERDEEL VAN DE TENTOONSTELLING

29.05.2021—08.08.2021
Trade Winds in the Age of Underwater Currents
SAMI HAMMANA
KRISTINA ÕLLEK
ELISA STRINNA