EN NL
MENU

EVENEMENT

08.10.2022, 10:00—12:00

Samen Huishouden — Workshop
LENN COX in samenwerking met DE ONKRUIDENIER

Tijdens deze workshop in samenwerking met Lenn Cox starten we met een luchtig ontbijt. Daarbij zoomen we met verschillende bewoners en gemeenschappen uit Spangen spelenderwijs in op vraagstukken in de wijk. We zoomen ook uit om dit in een breder kader te plaatsen, van hyperlokaal naar globaal. Dit gaan we doen middels het activeren van het Grassroots kaartsysteem waarbij we kijken we naar de verschillende dynamieken en waardensystemen die het omvat. Waarin kunnen we van elkaar leren? Welk perspectief voeg jij toe?

TICKETS KOPEN.


Het Grassroots kaartsysteem is ontstaan tijdens het veldwerk waar De Onkruidenier en community caretaker Lenn Cox in september 2021 van start mee zijn gegaan vanuit de behoefte om het artistieke veldonderzoek van sociaal kapitaal, gevonden grassen, ecologische waarden, vogelperspectieven, historische contexten en relaties daartussen in kaart te brengen en als poging om overzicht te krijgen op de verschillende lokale- en globale actoren in het Grassroots ecosysteem.

De kaartjes faciliteren het uit- en inzoomen op het Grassroots ecosysteem en nemen verschillende rollen in.
De ene keer heeft een kaartje de rol van van gesprekspartner, bijvoorbeeld in uitwisseling met Spangenaren,
of in gesprek met A Tale of A Tub over de volgende stap in het project. Deze Grassroot kaartjes veranderen dan ook voortdurend van rol; van reflector, inspirator, en activator, tot kruisbestuiver, contextgever, scherpsteller en bevrager.

Tevens fungeert dit doorgroeiende waardensysteem als instrument voor huidige en toekomstige community based projecten bij A Tale of A Tub. Welke positie neem je in als A Tale of A Tub - ruimte voor hedendaagse kunst en cultuur - als je werkt met thema’s rondom intersectioneel ecologisch denken. Welke betekenisvolle verbindingen kunnen er gemaakt worden met de wijk en haar lokaal gewortelde gemeenschappen?

Hoe werkt dit kaartsysteem nu precies; er is bewust gekozen voor een niet-lineaire vorm. Zo kan er met de losse kaartjes telkens een ander narratief gemaakt worden. Verhalen houden het ecosysteem ten slotte levend.
De intentie is dan ook dat het een doorwoekerend systeem is waar ieder aan kan bijdragen.Lenn Cox onderzoekt zelfgeorganiseerde sociaal-ecologische gemeenschappen en collectieven door daar zelf in mee te draaien. Voortkomend uit haar behoefte aan meer collectiviteit in haar werk en leven, en de vraag hoe solidaire alternatieven te ontwikkelen als tegenwicht voor de dominante neoliberale kapitalistische systemen die deel uitmaken van ons dagelijks leven en zich in onze lichamen en kleding nestelen.

Hoe geven we concreet vorm aan de behoefte aan meer interpersoonlijke vaardigheden gebaseerd op zorg en samenwerking, in plaats van op uitputting en competitie? Lenn constateert vanuit haar ‘Collective Wandering’ veldonderzoek - waar ze sinds 2019 mee bezig is - dat we veel kunnen leren van en mét gemeenschappen en collectieven die alternatieve welzijns- en wederzijdse zorg- en support-systemen ontwikkelen en onderhouden.

Binnen de verschillende interacties en samenwerkingen gebruikt Lenn haar kleding als logboek. Om de uitwisselingen en verhalen die ze verzameld met zich mee te dragen als gespreksonderwerp. Daarnaast ontwikkelt ze indexkaarten als een gesprekstool in uitwisseling met ervaringsdeskundige, kunstenaars, makers, cultureel werkers en educators. Lenn construeert deze set kaarten doorlopend en parallel aan alles wat ze onderneemt, ze informeren en geven context aan haar praktijk en delen observaties, inspirerende fragmenten en ervaringsgerichte acties verzameld tijdens haar doorlopende relationele veldonderzoek.


DEEL VAN DE TENTOONSTELLING

10.09.2022—06.11.2022
Seeds for (x)change
DE ONKRUIDENIER


Seeds for (x)change is ondersteund door de Gemeente Rotterdam, de VriendenLoterij Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.