EN NL
MENU

ECOSYSTEEM

14.11.2020—24.01.2021

UX, User Experience, U en X
Een tentoonstellingsecosysteem door
De praktijk van Brenda Tempelaar

RESERVEER TICKETS
RESERVEER CO-WORKING SPACE

Graag nodigen wij je uit om deelgenoot te worden van De praktijk van Brenda Tempelaar.

Een tentoonstelling zou je kunnen definiëren als een cultureel veld van inter-menselijke energie-uitwisseling, bemiddeld op basis van publieke interactie met artistieke objecten (kunstwerken) en processen. Dit veld heeft de afgelopen jaren steeds meer de denkwijze van de markt overgenomen: the show must go on—ook wanneer kunstruimtes verminderd toegankelijk zijn ten tijde van een pandemie. Waar men zich in de kunst eerder vaak kritisch of neerbuigend uitliet over marktmechanismen, is economisch succes onder invloed van jarenlange politieke afvlakking de enige taal geworden waarin het belang van werken in een kunstruimte kan worden uitgedrukt.

In UX, User Experience, U en X worden belangen heroverwogen die naast het genereren van inkomsten een rol spelen in het bestaan van kunst. Voor aanvang van de tentoonstelling wordt een veld uitgezet waarin de verhoudingen tussen individuen (gebruikers), digitale-, culturele- en publieke besturingssystemen zich kunnen manifesteren op basis van verschillende belangen. Het veld heeft het karakter van een coworking space met een aantal variabele ornamenten waarmee de ruimte wordt getransformeerd naar een plek die uitnodigt tot teamprestaties, uitwisseling van informatie en gemeenschapszin. Het nodigt uit om de rol van User Experience designer te observeren en in te nemen. UX designers betwijfelen of hun praktijk nog optimale gebruikservaringen dient, of in toenemende mate wordt geleid door kapitalistische intenties en de samenhangende inperking van de reikwijdte van het begrip user experience uitsluitend toegepast voor marketingdoeleinden. Door de conflicterende belangen van een UX designer te vergelijken met het kunstenaarschap, tracht de tentoonstelling een spanningsveld zichtbaar te maken dat in het kunstveld steeds pertinenter is geworden: dient een tentoonstelling het belang van de kunstenaar, de instelling of het publiek? En waar raken deze belangen elkaar?

Deze basis dient om collectief te bevragen wat een optimaal gebruik van kunstruimtes, het tentoonstellingsmedium en de kunstervaring behelst in een tijd die wordt gekenmerkt door hardnekkig marktdenken binnen de kunst, gericht op individueel succes en competitie binnen een cultuur die fungeert op basis van tijdsdruk en hoge prestaties. Door andere kunstenaars te vragen om zich collectief te scharen onder De praktijk van Brenda Tempelaar worden de wortels van individuele marketing en auteurschap in de kunst opgespoord en aangetast, in harmonieuze en conflicterende momenten. Daarnaast ontstaat door deze distantiëring van de persoonsnaam een andere aanspreekvorm, en mogelijk een andere aansprakelijkheid. Ook de gastinstelling A Tale of A Tub en het publiek worden uitgenodigd zich te affiliëren met deze praktijk, en er belanghebbende van te worden.

UX, User Experience, U and X is ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds.


NADERE INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING EN HET PUBLIEK PROGRAMMA ZAL BINNENKORT VOLGEN AANGEZIEN HET PROJECT ZICH GAANDEWEG ONTVOUWT.